Właściwości gazu ziemnegoGaz ziemny jest gazem bardzo pożądanym. Państwa, które mają największe wydobycie gazu ziemnego to państwa potężne. Gaz ten jest paliwem ekologicznym, dlatego tez jest niezwykle pożądany na całym świecie. W skorupie ziemskiej gaz ziemny występuje swobodnie oraz w postaci rozpuszczonej. Pierwszy rodzaj to postać gazowa oraz związana w stałych hydratach węglowodorów.


Właściwości gazu ziemnego

Foto: www.zgapa.pl


Gaz ziemny w postaci rozpuszczonej spotyka się w wodach podziemnych oraz ropie naftowej. Gaz ten jest bezbarwny, bezwonny oraz lżejszy od powietrza. Zapach, który wyczuwamy z ulatniającej się kuchenki to zapach nadany sztucznie poprzez nawanianie. Stężenie tego gazu 5% do 15% w powietrzu to mieszanina wybuchowa. Wybuch może nastąpić po nawet najmniejszej iskrze. Jedną z najważniejszych cech gazu ziemnego jest jego ekologiczność. Zarówno wydobycie, jak i transport odbywa się z zachowaniem wszelkich warunków ochrony środowiska. Gaz ziemny spalany emituje bardzo małe ilości zanieczyszczeń. Jest on również bardzo wygodny w użytkowaniu oraz nie wymaga magazynowania u odbiorcy. Także urządzenia grzewcze gazowe nie wymagają żadnej skomplikowanej obsługi, oprócz nastawienia temperatury. Gaz ziemny to paliwo, które służy przede wszystkim ogrzewaniu domów jednorodzinnych, podgrzewania wody użytkowej oraz gotowania posiłków.

Ocena: 0/10 (Ilość głosów: 6)Brak komentarzy.

Dodaj komentarz